dimarts, 23 de setembre del 2014

Els Bombers de la Generalitat posen de nou en marxa el projecte educatiu "Visitem el parc", adreçat als alumnes de primària i secundària

 Impacte gràfic - Les escoles van al parc

Més de quinze mil infants van visitar les instal·lacions del parc de Bombers més proper a la seva residència durant el curs escolar 2013/2014. En el marc del programa “Visitem el Parc”, es van rebre 422 sol·licituds de visites, tramitades a través del web www.gencat.cat/bombers/escoles. El projecte, desenvolupat des del Servei de Prevenció de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, amb l’assessorament del Departament d’Ensenyament, té per objectiu divulgar a la població en edat escolar els consells més bàsics de prevenció d’incendis i d’actuació en cas de sinistre.
 
Nous continguts per a alumnes de secundària
Coincidint amb l’inici del Curs 2014/2015, “Visitem el Parc” ha ampliat els seus continguts dirigits específicament als alumnes i professors d'educació secundària. Aquesta activitat, que es pot consultar i descarregar a l’adreça www.gencat.cat/bombers/eso, ha estat elaborada conjuntament amb el Departament d’Ensenyament. Proposa diversos problemes a resoldre ambientats en actuacions habituals dels Bombers de la Generalitat i que hauran de resoldre els alumnes. D’aquesta manera es donen a conèixer les causes i les situacions de risc més freqüents dels incendis i accidents.

L’objectiu principal d’aquest projecte és introduir els conceptes bàsics de prevenció d’incendis d’una manera transversal a través de la resolució d’aquests problemes, dins del marc del treball a l’aula de les assignatures de matemàtiques, ciències, física, química i tecnologia.
 
La prevenció i l’actuació davant els incendis es fonamenta en les ciències, en l’enginyeria, en la tecnologia i en el coneixement del comportament social i psicològic de les societats i persones. Els nois i noies en l’edat de l’ensenyament secundari obligatori comencen a fonamentar els seus coneixements científics i tècnics, i els resulta molt interessant comprovar que aquests coneixements tenen aplicació i resultats en la vida quotidiana. Tots els problemes d’aquesta activitat plantegen el treball en el context real dels Bombers, i per tant poden explicar les causes que provoquen les diverses situacions de risc.

En paral·lel, i comptant sempre amb l’assessorament pedagògic del Departament d’Ensenyament, també s'ha preparat documentació específica per als professors per orientar els missatges que cal destacar de cada problema en matèria de prevenció d'incendis.
 
Projecte educatiu “Visitem el parc”
El projecte educatiu “Visitem el parc” es va posar en marxa al web www.gencat.cat/bombers/escoles el curs passat. Tots els continguts es van elaborar amb l’assessorament continuat de tècnics del Departament d'Ensenyament i el recolzament del Departament d’Interior per abastar els aspectes didàctics dels milers d’infants que visiten cada any els parcs de Bombers. L’objectiu, no només ensenyar el parc i els vehicles sinó que també explicar consells molt senzills de prevenció d’incendis i d’actuació adequada en cas d’incendi a la llar.
 
A més de tot el material didàctic per als cicles de primària i de secundària, al web hi ha una secció de jocs interactius i diferents vídeos amb consells d’actuació per prevenir incendis i sobre com actuar davant una emergència. Igualment, s’hi ha incorporat  un qüestionari d’avaluació tant del material didàctic com de les visites als parcs de Bombers, cosa que permet anar millorant les activitats amb les aportacions fetes pels professionals de l’ensenyament.
 
El projecte compta també amb el suport del còmic “El Parc de Bombers”, dibuixat per l’Eduard Agustí, un bomber del parc de Gavà, on es descriu d’una manera molt visual i simpàtica els diferents equipaments i vehicles dels bombers, els serveis que es fan habitualment i on es proposen mesures de prevenció d’incendis. El còmic està adreçat als infants de primària i s’ha editat amb el suport d’Endesa.

Font: Generalitat de Catalunya