divendres, 5 d’agost del 2016

Nova convocatòria per a l'ingrés de 350 bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya


El Departament d’Interior convoca el procés selectiu per proveir 350 places per al cos de bombers voluntaris de la Generalitat. Poden optar a la convocatòria les persones majors de 18 anys que tinguin el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria o equivalent, o estiguin en condicions d’obtenir-lo i que no pateixin cap malaltia ni discapacitat física, psíquica o sensorial. Així mateix, és obligatori que resideixin a 15 quilòmetres, com a màxim, de radi del parc al qual es volen adscriure.
Les inscripcions es poden formalitzar per internet, amb certificat digital o amb l’idCAT Mòbil, o bé presencialment als llocs que s’indiquen a la convocatòria.
Les persones participants hauran de superar les diverses proves de coneixements, aptitud física, avaluació psicològica i entrevista personal i reconeixement mèdic, entre d’altres. Un cop superada aquesta fase, hauran de realitzar un curs de formació de 500 hores de durada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i una fase de pràctiques en parcs de bombers i altres instal·lacions de la Direcció General de Prevenció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS).
El cos de bombers voluntaris està format per aquelles persones que, amb vocació benèfica social, presten d’una manera altruista les funcions dins l’estructura de la DGPEIS. Les seves tasques són actuar al lloc del sinistre, així com realitzar serveis de prevenció i altres no urgents.

El termini de presentació de sol·licituds comença el dimarts 26 de juliol i finalitzarà el proper 23 de setembre de 2016. Els aspirants podran presentar la sol·licitud telemàticament, a través de la plataforma Tràmits Gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits) o bé presencialment.

Teniu tota la informació clicant sobre la imatge.